Yukarı

İSTİHDAM ŞEKİLLERİ

Teşekkülümüzde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname eki (I) sayılı cetvele tabi Memur, yine anılan Kararname eki II sayılı cetvele tabi Sözleşmeli personel ile 4857 sayılı İş Kanunu’na tabi işçi personel istihdam edilmektedir.

1- Memur Kadrolarına Atama

Bu statüde Şube Müdürü ve üzeri kadrolarda görev yapan personel istihdam edilmekte olup, Şube Müdürü kadrolarına ise Görevde Yükselme Sınavında başarılı olanlar arasından atama yapılmaktadır. Daire Başkanlığı kadrolarına Teşekkülümüz Yönetim Kurulu Kararı ile, Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Müdür kadrolarına ise Müşterek Kararname ile atamalar yapılmaktadır.

 

2- Sözleşmeli Kadrolarına Açıktan Atama

Bu statüde, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname eki (II) sayılı cetveline tabi sözleşmeli personel istihdam edilmektedir. Sözleşmeli personelin atama işlemleri Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının ilgili yıla ait Resmi Gazetede yayımlanan Genel Yatırım ve Finansman Programında belirtilen hükümler çerçevesinde ve yine  “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar için Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” kapsamında, KPSS yoluyla yada diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarından açıktan atama yoluyla yapılmaktadır.

 

3- 4857 Sayılı Yasaya Tabi Personel Ataması

Bu statüde, 4857 sayılı İş Kanununa tabi olarak görev yapan Daimi İşçi statüsünde personel istihdam edilmektedir. İşçi kadrolarına atama “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ile “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde yapılmaktadır.

Teşekkülümüzde 4857 sayılı İş Kanunu çerçevesinde görev yapan işçi personelden Sendika üyesi olanların mali ve sosyal hakları, çalışma şartları ile özlük işlemleri 2 yıllık dönemler itibariyle Kamu-İş Sendikası ile Tes-İş Sendikası arasında bağıtlanan İşletme Toplu İş Sözleşmeleri ile belirlenir. Sendika üyesi olmayan (Kapsamdışı) işçi personelin mali ve sosyal hakları ise “Kapsam Dışı Statüde Belirli ve Belirsiz Süreli Hizmet Sözleşmesi İle Görev Yapan İşçilerin Çalışma Esasları” ile belirlenmiştir.