Yukarı

HAKKIMIZDA

Enerji sektöründeki serbestleşme çalışmaları kapsamında 2001 yılında Türkiye Elektrik Üretim, İletim Şirketinin (TEAŞ) üçe bölünmesiyle Türkiye’nin ilk ve tek kamu enerji toptan satış şirketi olarak kurulan TETAŞ, sorumluluğu sermayesiyle sınırlı bir İktisadi Devlet Teşekkülü olup, Devletin genel enerji ve ekonomi politikasına uygun olarak elektrik ticaret ve taahhüt faaliyetlerinde bulunmaktadır.

TETAŞ Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın (ETKB) ilgili kuruluşu olup, faaliyetlerinde özel hukuk hükümlerine tabidir. 50 Trilyon TL. sermaye ile kurulan TETAŞ’ın sermayesi 2004 yılında 179 Milyon TL’ye yükseltilmiştir.

Teşekkülümüz, Türkiye’de enerji sektörünün yeniden yapılandırılması amacıyla çıkarılan 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında 01.10.2001 tarihinde kurulmuş ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre teşkilatlandırılmış, bir İktisadi Devlet Teşekkülü olup, 6446 sayılı yeni Elektrik Piyasası Kanununa göre faaliyetlerini sürdürmektedir.

TETAŞ Kamu tarafından imzalanmış uzun dönemli sözleşmelerden kaynaklanan mevcut enerji alım ve satım yükümlülüklerini üstlenmiştir. Bunun yanı sıra TETAŞ, piyasada makul bir fiyattan elektriğin toptan satışını yapabilmek için özel sektör santrallarından yüksek maliyetli alım yükümlülüklerini karşılamaya (fiyat ve miktar olarak) yeterli olacak şekilde kamu üretim tesislerinden de elektrik enerjisi satın almaktadır. Ayrıca, Kanuni düzenlemelerle kendisine verilen görevler çerçevesinde Kamunun yeni yükümlülüklerini üstlenerek yeni enerji alış ve satış anlaşmaları yapabilmektedir.

Kamu adına elektrik ticaret ve taahhüt faaliyetlerinde bulunan TETAŞ;

  • Elektrik Üretim A.Ş’ye ait Santrallardan,
  • 2001 yılında yürürlüğe giren 4628 Sayılı Kanun çerçevesinde TEAŞ ve TEDAŞ’dan sözleşmelerini yürütmek üzere devraldığı ve 6446 sayılı elektrik piyasası Kanunu’nun 27’inci maddesi kapsamında sözleşmelerin yürütülmesine devam ettiği Yap-İşlet, Yap-İşlet-Devret ve İşletme Hakkı Devri Modelleri ile işletilen santrallardan, 
  • İthalat/Mübadele Anlaşmaları kapsamında diğer ülkelerden ve
  • PMUM (Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezi) tarafından işletilen Dengeleme Piyasasından 

Elektrik enerjisi satın almakta ve bu enerjiyi,

  • Elektrik Dağıtım Şirketlerine,
  • Görevli Tedarik Şirketlerine,
  • İletim Sistemine doğrudan bağlı müşterilerine,
  • İhracat/Mübadele Anlaşmaları kapsamında diğer ülkelere ve
  • PMUM (Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezi) tarafından işletilen Dengeleme Piyasasına 

satmaktadır.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan lisans almış Türkiye’nin ilk toptan satış şirketi olan Teşekkülümüzün, 31.12.2019 tarihine kadar Tedarik Lisansı bulunmaktadır.

Teşekkülün merkezi Ankara olup, taşra teşkilatı bulunmamaktadır.