Yukarı

KAMU İHALE MEVZUATI VE UYGULAMALARI EĞİTİMİ

Teşekkülümüz 2017 Yılı Makro Eğitim Planı kapsamında “Kamu İhale Mevzuatı ve Uygulamaları Eğitimi’’ 03-14 Nisan 2017 tarihleri arasında, 2 grup halinde toplam 64 personelimizin katılımıyla Antalya’da gerçekleştirilmiştir.

Eğitim programında; 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlar, Amaç, Kapsam, Temel Tanımlar, Uyulması Gereken Kurallar, Mal ve Hizmet İhale Uygulama Yönetmeliklerine Göre Yaklaşık Maliyet ve Teknik Şartnamelerin Hazırlanması, İhale Usulleri ve Tespiti, Eşik Değer, Parasal Limitler, İhalelere Katılımda Yeterlilik Kuralları, İhale Dokümanları, İlan Süreleri ve Kuralları, Elektronik Kamu Alımları Platformuna Genel Bakış, Örnek İhale Uygulamaları, Mal, Hizmet Muayene ve Kabul Komisyonları ve Görevleri ile ilgili konular personelimize aktarılırken ilgili konularda karşılaşılan sorunlara ve uygulamalara yönelik örneklere ayrıntılı bir şekilde yer verilmiştir.

Teşekkülümüz Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür V. Sn. M. Feridun ALAK eğitim sonunda yapmış olduğu kapanış konuşmasında, Teşekkül olarak eğitime büyük önem verildiğini ve yöneticilerimizin görüş ve önerileri dikkate alınarak eğitim planının oluşturulduğunu ifade etmiş olup, “Kamu ihale mevzuatının çok dinamik bir yapı olduğunu, yapılan değişiklikler ve uygulamalara ilişkin yaşanması olası hataların önüne geçmek için Teşekkül olarak bu eğitimi gerçekleştirmiş olmamızı çok önemsiyorum.” sözleriyle yıllık eğitim planı içerisindeki Kamu İhale Mevzuatı ve Uygulamaları Eğitimi’nin önemine vurgu yapmıştır.

Sn. Genel Müdürümüzün eğitim sonunda personelimize katılım belgesi vermesi ile program sona erdi.