Yukarı

TETAŞ ANA STATÜSÜ

Ülkemiz elektrik piyasasındaki gelişmelere paralel olarak revize edilen Teşekkülümüz Ana Statüsü, Yüksek Planlama Kurulu’nun 18.05.2016 tarih ve 2016/T-11 sayılı kararı ile onaylanmıştır.